Lets work together!


Samenwerking is van groot belang als het gaat om de realisatie van bouwprojecten onafhankelijk van de omvang. In de werkwijze van TT architectuur is het uitwisselen van ideeën en gedachten tijdens het hele traject eerder regel dan uitzondering.

Een oriënterend gesprek en een gezamenlijk bezoek op locatie vormen de basis voor het opstellen van het programma van eisen en wensen van de opdrachtgever. Daarna wordt er een gespecificeerde offerte van de werkzaamheden aangeboden, altijd vrijblijvend. In overeenstemming wordt er een projectprijs of uurprijs gehanteerd. 

Het waarborgen van kwaliteit met wederzijds respect staat telkens voorop gedurende de projectwerkzaamheden.


STAPPENPLAN PROJECTWERKZAAMHEDEN | VAN SCHETS TOT REALISATIE

Architectuur


Een ontwerpstudie en -advies waaruit blijkt of de architectonische ingreep zinvol is en wat de eventuele consequenties zijn.

Een ontwerpvoorstel beginnend met een schetsontwerp gevolgd door een voorlopig ontwerp.

Het goedgekeurde voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp dat nodig is voor een bouwvergunningsaanvraag of een aanbesteding.

Het inzamelen van de bijhorende aanvullende stukken, zoals constructieve berekeningen en diverse rapporten.

Bouwvergunningstekeningen uitbreiden tot bestektekeningen inclusief een technische omschrijving en afwerkstaat ten behoeve van de aanbesteding.

Aanbesteding organiseren en/of begeleiden. Prijsofferte opvragen bij 3 verschillende aannemers, deze vergelijken en adviseren bij de keuze van de uitvoerder.

Esthetische begeleiding van de uitvoering. Dit houdt in het waarnemen van de kwaliteitscontrole en zorgen dat het project gerealiseerd wordt conform de details vastgelegd in de tekeningen en beschrijvingen. 

Interieur


Interieuradvies en/of inrichtingsvoorstel in de vorm van een schetsontwerp.

Adviseren over interieuronderdelen en styling. Het uitzoeken, selecteren en presenteren van voorgestelde elementen.

Het uitwerken van de verschillende interieuronderdelen tot een bestektekening nodig voor prijsopgave of vergunningsaanvraag.

Aanbesteding organiseren en/of begeleiden. Prijsofferte opvragen bij 3 verschillende interieurbouwers, deze vergelijken en adviseren bij de keuze van de uitvoerder.

Esthetische begeleiding van de uitvoering. Dit houdt in het waarnemen van de kwaliteitscontrole en zorgen dat het project gerealiseerd wordt conform de details vastgelegd in de tekeningen en beschrijvingen.


TT ARCHITECTUUR IS ZOWEL INZETBAAR VOOR HET TOTALE PAKKET ALS VOOR AFZONDERLIJKE ONDERDELEN VAN HET STAPPENPLAN.